ელიტ სერვისი

{{slogan1}}

{{slogan2}}

{{a2}}

{{about}}

{{a3}}

{{city}}
{{name}}
{{lastname}}
{{tel}}
{{mail}}
{{item}}
{{brand}}
{{serial}}
{{warranty}}
{{defect}}

{{a4}}

{{a7}}

დამკვეთი:
{{ESB.First_Name}} {{ESB.Last_Name}}
ნივთი:
{{ESB.Product}}
ბრენდი:
{{ESB.Brand}}
მოდელი:
{{ESB.Model}}
სტატუსი:
{{ESB.Status}}

{{a9}}

კონდიცირება-გათბობისთვის საჭირო სითბური ენერგიის გამოსათვლელი ცხრილი (BTU, kW)
უჯრაში მიუთითეთ არსებული ფართის ფართობი (მ²)
უჯრაში მიუთითეთ არსებული ფართის სიმაღლე (მ)
უჯრაში მიუთითეთ არსებულ ფართში ადამიანების რაოდენობა
უჯრაში მიუთითეთ აღნიშნული ოთახის სარკმელების მთლიანი ფართობი (მ²)
უჯრაში მიუთითეთ ფართში არსებული აქტიური ელექტრო მოწყობილობების რაოდენობა (მაცივარი, ტელევიზორი, კომპიუტერი)
თუ აღნიშნული ფართი მდებარეობს ბოლო ან პირველ სართულზე, უჯრაში ჩაწერეთ რიცხვი 1,თუ აღნიშნული ფართი ცალკე მდგომი შენობაა, უჯრაში ჩაწერეთ რიცხვი 2
რეკომენდირებული სიმძლავრე BTU {{BTU_Calc_List.BTU}}
kW {{BTU_Calc_List.WT}}
შენიშვნა: სიმძლავრის შერჩევისას თუ გასათვალისწინებელია რაიმე დეტალი ან შენიშვნები, რომელიც არ არის მითითებული არსებულ გამოთვლის ცხრილში, სასურველია მოხდეს ფართის დათვალიერება სპეციალისტის მიერ

{{a6}}

{{a10}}